Who is viewing

Monday, July 23, 2012

Pandesal... tinapay na may asin

Ang Pandisal O Pandesal, sa kastila (Pan de sal) ay isa sa paborito nating pagkain Pilipino, masarap kasabay sa kape, o kahit anong palaman na ating maibigan. Alam nyo ba na ang kahulugan nito ay tinapay na may asin.
No comments:

Post a Comment